Jak dziala internet

Niemal każdy z nas zastanawiał się kiedyś nad tym jak działa internet. Wiadomo, że opiera się on na routerach, adresach IP i nazwach domen, ale co można powiedzieć o jego działaniach na skalę światową?

Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa, która dostępna jest również dla standardów sieci lokalnych. Składa się ona z wielkiej ilości węzłów i sznurków. Całość oparta jest o uogólniony kabel (skręcony z drucików lub światłowód), łączący poszczególne stanowiska. Czasem stosuje się również łącza satelitarne czy linie mikrofalowe. W najprostszym przypadku korzysta się ze zwykłego połączenia telefonicznego i transmisji modemowej. Przesyłaniem danych zajmują się routery, natomiast komputery w łączności pomiędzy sobą posługują się numerami IP. Internet powstał jako sieć łącząca komputery, które pracują pod kontrolą systemu operacyjnego UNIX. Dziś można spotkać również instalacje mieszane (np. UNIX+PC) lub czysto pecetowe.

internet

Geneza sieci internetowej sięga 1967 r., kiedy to amerykańska agencja militarna DARPA stworzyła sieć nazwaną ARPANET. Początkowo miała ona charakter rządowo-militarno-naukowy i wykorzystywano ją w czasie zimnej wojny z ZSRR. W 1980 r. odseparowano jedną z jej części, czyli dzisiejszy Internet. Dalszy rozwój technologii internetowej wciąż kontrolowała DARPA, a dokładniej jej grupa naukowo-badawcza o nazwie IETF. Opracowała ona standardy oraz wytyczne w postaci dokumentów RFC. Obecnie tylko zatwierdzone RFC może być wyznacznikiem dla producentów, a także oprogramowania wykorzystującego sieć internetową.

Aby wykonywać jakiekolwiek działania w obrębie sieci internetowej oraz poza nią potrzebny jest adres IP (tzw. adres publiczny, czyli unikalny numer, składający się z czterech liczb), który przyznaje jedna z pięciu organizacji odpowiadająca danemu regionowi (RIPE NCC- Europa, Bliski Wschód i Azja Środkowa, APNIC- Azja-Pacyfik, AfriNIC- Afryka, LACNIC- Ameryka Południowa oraz Środkowa, Karaiby, ARIN- Ameryka Północna). Nad całością nadawania adresów IP czuwa organizacja non-profit o nazwie NIC (Network Information Center).

Aby można było komunikować się poprzez Internet, sam unikalny adres IP nie wystarczy. Potrzeba jeszcze mechanizmu przekazującego informacje o tym jak dotrzeć od jednego adresu do drugiego (tzw. trasowanie). Zapewni nam to protokół routingu (pakiet danych), który uzyskamy od urządzenia zwanego routerem. Dostawcy Internetu podłączają się do rozmaitych punktów wymiany ruchu sobą lub po prostu je tworzą. Tego rodzaju pomieszczenia techniczne z dużą ilością kabli i routerów nazywamy IXP. Połączenie między dwoma punktami, czyli w uproszczeniu adresami IP, utworzone w tym samym mieście, dzięki IXP może odbywać się w bardzo odległej lokalizacji geograficznej.

Mimo iż adresy IP pomagają odnaleźć się wzajemnie wybranym komputerom, to jednak przeciętnemu użytkownikowi Internetu łatwiej jest jednak zastępować adresy IP nazwami domenowymi (zamiast: http://193.23.48.134/ używa się http://www.allegro.pl.). Dlatego też wymyślono domeny i sklasyfikowano je na różnych poziomach (najwyższy- np. .pl- Polska, .com- świat, niższe –np. gov.pl- rządowa, edu.pl- edukacyjna).

Polecamy także przeczytać: darmowe serwery