Oprogramowanie chmurowe

Oprogramowanie chmurowe oznacza wirtualną chmurę usług, które dostępne są dla klienta. W chmurze ukryte są wszystkie szczegóły, na których temat wiedza nie jest potrzebna do korzystania z usługi. Jest to obecnie jeden z najważniejszych trendów w rozwoju branży IT.

Chmura obliczeniowa jest modelem przetwarzania opartym na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę. Oznacza to, iż obliczenia obsługiwane są przez wiele serwerów, na których także zainstalowane jest oprogramowanie (chmurowe). Dzięki temu nie trzeba kupować żadnej licencji czy sprzętu, ani też instalować żadnego oprogramowania. Konsument płaci jedynie za użytkowanie określonej usługi, np. za skorzystanie z arkusza kalkulacyjnego. Na pakiet usług, z których może korzystać użytkownik składają się różne serwisy dostarczane przez wybraną firmę bądź różne firmy. Bardziej rozproszone „obrzeża” chmury obliczeniowej stanowią komputery użytkowników, które nie gromadzą danych, lecz zapewniają do nich dostęp. Nazwa chmury obliczeniowej wzięła się właśnie z przedstawienia graficznego takiego układu połączeń. Sam termin wiąże się z pojęciem wirtualizacji. Model „chmury” powstał w wyniku przetwarzania w sieci grid, w której wiele systemów udostępnia wybrane usługi, korzystając jednocześnie z podłączonych zasobów. W chmurze obliczeniowej całość skupia się na podążaniu zasobów za potrzebami usługobiorców.

Rodzaje chmur obliczeniowych:

  • Prywatne- są częścią organizacji, a jednocześnie- autonomicznym usługodawcą.
  • Publiczne- stanowią zewnętrznego, ogólnie dostępnego dostawcę usług.
  • Hybrydowe- są połączeniem chmury prywatnej i publicznej. Opierają się na tym, iż wybrana część aplikacji oraz infrastruktury danego klienta pracuje w chmurze prywatnej, natomiast pozostała część- umiejscowiona jest w chmurze publicznej.

chmura obliczeniowa

Najstarszą i najprostszą formą usług w chmurze jest kolokacja. Polega ona na wynajęciu pomieszczenia tzw. serwerowni, a także udostępnieniu energii elektrycznej, urządzeń klimatyzacyjnych i Internetu, dzięki którym chmura obliczeniowa może być tworzona. Należnością za użyczenie miejsca w serwerowni jest opłacenie przez korzystającą z usług firmę pozostałych składników- systemu operacyjnego, oprogramowania, aplikacji, sprzętu, zabezpieczeń.

Korzystanie z oprogramowania chmurowego przynosi przedsiębiorstwom oszczędności w wydatkach na dział IT w wysokości średnio 20 %. Osiąga się to dzięki wyeliminowaniu konieczności poniesienia kosztów inwestycyjnych związanych z wprowadzaniem nowego modelu pracy. Dużo łatwiej i taniej jest utrzymywać infrastrukturę informatyczną przez zewnętrznego zleceniobiorcę. Podobnie jest z korzystaniem z zewnętrznych usług, mocy obliczeniowych i aplikacji płynących z firm lub danych oddziałów informatycznych. Do innych zalet chmury obliczeniowej należą: dopasowanie do potrzeb klienta, niezawodność osiągana dzięki dystrybucji danych, ekologia (mniejsze zużycie energii), niezależność od lokacji i sprzętu oraz skupienie dużej liczby użytkowników pozwalającej na wiele sposobów racjonalizacji wydatków.Oprogramowanie chmurowe oznacza wirtualną chmurę usług, które dostępne są dla klienta. W chmurze ukryte są wszystkie szczegóły, na których temat wiedza nie jest potrzebna do korzystania z usługi. Jest to obecnie jeden z najważniejszych trendów w rozwoju branży IT.

Polecamy także przeczytać: